Verklaring geen privégebruik auto: Wat betekent het voor jou als werkgever met werknemers die met een auto van de zaak rijden?

Verklaring geen privégebruik auto: Wat betekent het voor jou als werkgever met werknemers die met een auto van de zaak rijden?

Als een werknemer een auto van de zaak rijdt, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels omtrent privégebruik van de auto. Deze regels zijn afhankelijk van hoe de auto van de zaak gebruikt gaat worden. Een 'Verklaring geen privégebruik auto' heeft hier een belangrijke rol in. Maar wat houdt deze verklaring precies in en wat zijn de gevolgen voor jouw werknemers en wat kan jij als werkgever doen om jouw werknemers hierbij te helpen? 

In dit artikel leggen we het uit hoe EasyTrack in combinatie met een Privé / Zakelijk schakelaar in de auto kan helpen bij het registreren van de gemaakte privé en zakelijk kilometers en het voorkomen van het overschrijden van de jaarlijkse maximale 500 privé kilometers. 

Wat is de verklaring geen privégebruik auto?


De Verklaring geen privégebruik auto, ook wel bekend als de 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik', is een verklaring die werknemers met een auto van de zaak kunnen invullen als de auto voor minder dan 500 kilometer per jaar privé gebruikt wordt. Door deze verklaring in te vullen, hoeft een werknemer geen bijtelling te betalen over het privégebruik van de auto.

Wat zijn de voorwaarden?
 

Om gebruik te kunnen maken van de Verklaring geen privégebruik auto, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

•    Er wordt minder dan 500 kilometer per jaar privé met de auto van de zaak gereden.
•    Er kan worden aangetoond dat er minder dan 500 kilometer per jaar privé met de auto wordt gereden, bijvoorbeeld door een sluitende rittenadministratie bij te houden.
•    De auto staat op naam van de werkgever.
•    De werkgever stemt in met het gebruik van de verklaring.

 

Wat als er toch meer dan 500 kilometer privé wordt gereden?


Als er toch meer dan 500 kilometer per jaar privé met de auto van de zaak wordt gereden, vervalt de ‘Verklaring geen privégebruik auto’. In dat geval moet er door de werknemer alsnog bijtelling betaald worden over het privégebruik van de auto. De kosten kunnen flink oplopen. Het is daarom belangrijk om goed bij te houden hoeveel kilometer er privé wordt gereden en om binnen de 500 kilometer-grens te blijven.


Hoe kan EasyTrack helpen?

EasyTrack is een systeem de gereden kilometers bijhoudt. Met EasyTrack registreer je eenvoudig ritten en maakt onderscheid in zakelijke of privé kilometers. Zo heb je altijd inzicht in hoeveel kilometer privé jouw werknemers hebben gereden en kun je voorkomen dat ze over de 500 kilometer-grens heen gaat.

EasyTrack biedt uitgebreide rapportages waarmee je eenvoudig kunt aantonen dat er minder dan 500 kilometer per jaar privé gereden zijn. Deze rapportages kunnen gebruikt worden als bewijs voor de Belastingdienst. 

EasyTrack heeft een functionaliteit die jou waarschuwt dat 500 privé kilometers bereikt gaan worden. Daarmee kan je tijdig je werknemer informeren en adviseren wat te doen.

Conclusie


De ‘Verklaring geen privégebruik auto’ kan een handige manier zijn om bijtelling over privégebruik van een auto van de zaak te voorkomen. Het is belangrijk om goed bij te houden hoeveel kilometer privé worden gereden en binnen de 500 kilometer-grens te blijven. EasyTrack kan jou en jouw medewerkers daarbij helpen door het bijhouden van de ritten te vereenvoudigen en door uitgebreide rapportages te leveren waarmee er aangetoond kan worden dat je aan de voorwaarden voldoet. En een extra voordeel is dat EasyTrack waarschuwt voordat de 500 privé kilometers overschrijden wordt.

Wil jij ook beter inzicht in privé en zakelijk ritten van jouw wagenpark? Wil jij jouw werknemers met een auto van de zaak helpen om bijtellingsproblemen te voorkomen? Neem dan contact op met onze productspecialist.

Contact

Gepubliceerd op: 13 mei | Terug