Rietveld Foundation

De Rietveld Foundation ondersteund kansrijke initiatieven die zelfredzaamheid vergroten, met educatie als uitgangspunt, waardoor men leert op eigen benen te staan. Hierdoor kunnen mensen vervolgens zelf een bijdrage leveren aan een sterkere gemeenschap.

Kennis is er om te delen

Bij Rietveld Foundation geloven we erin dat wij met onze kennis een steentje kunnen bijdragen aan bedrijven die een duwtje in de rug nodig hebben. Wij zetten ons daarom samen met andere organisaties in om de landbouw en economie in Uganda te stimuleren, met als doel om welvaart te genereren. Geen adhoc oplossingen, maar met een visie en strategie armoede bestrijden en een stabiel inkomen ontwikkelen. In het kader van deze samenwerking wordt er geïnvesteerd in landbouw projecten, één van onze projecten is het Kumi Hospital AgroPark, waarmee we uiteindelijk ondervoeding willen bestrijden, één van de grootste oorzaken van gezondheidsproblemen.

Ontstaan

De Rietveld Foundation is opgericht naar aanleiding van een toenadering van een NGO ( Non Goverment Organization ) voor gelddonatie. De hulporganisatie verwachte jaarlijks een forse zakelijke bijdrage en zou dit geld wel ergens besteden waar men dacht dat dit nodig was, Rietveld kon zich hier niet in vinden en vond dat het wel wat commerciëler mocht.

 

Erkend goed doel met ANBI-keurmerk

De Rietveld Foundation heeft sinds 2017 een ANBI-status en is hiermee door de Nederlandse Belastingdienst erkend goed doel. Dit houdt in dat de stichting functioneert zonder overheadkosten.
Elke cent van de bijdrages die de Rietveld Foundation ontvangt wordt dan ook volledig in de projecten geïnvesteerd.

 

Meer weten?

Lees het laatste nieuws over de Rietveld Foundation op de website van de stichting.


E: info@rietveld.nl

T: +31 (0) 184 65 29 10