Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit en bewustzijn zijn voor ons als onderneming en medewerkers van groot belang, daarom hebben wij onszelf hiervoor hoge kwaliteitseisen gesteld. Op basis van verschillende disciplines binnen onze onderneming, zoals op het gebied van bedrijfsprocessen, milieu en personeel zijn er procedures opgesteld en in het Kwaliteit Arbo Milieu systeem opgenomen. Ons beleid is gericht op het nakomen van gemaakte afspraken en de opgestelde procedures, maar ook op de wensen van onze opdrachtgevers en partners.

Wij hebben onze werkwijze en organisatie laten toetsen conform de opgestelde ISO-normen, wat heeft geresulteerd in een toekenning van het ISO-certificaat 14001:2015, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en het ISO 9001: 2015-certificaat inzake de kwaliteit van onze bedrijfsprocessen.