Duurzaam ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kwaliteit en bewustzijn zijn voor ons als onderneming en medewerkers van groot belang, daarom hebben wij onszelf hiervoor hoge kwaliteitseisen gesteld. Op basis van verschillende disciplines binnen onze onderneming, zoals op het gebied van bedrijfsprocessen, milieu en personeel zijn er procedures opgesteld en in het Kwaliteit Arbo Milieu systeem opgenomen. Ons beleid is gericht op het nakomen van gemaakte afspraken en de opgestelde procedures, maar ook op de wensen van onze opdrachtgevers en partners.

ISO-Certificering

Wij hebben onze werkwijze en organisatie laten toetsen conform de opgestelde ISO-normen, wat heeft geresulteerd in een toekenning van het ISO-certificaat 14001:2015, Milieumanagementsysteem en het ISO 9001: 2015-certificaat inzake de kwaliteit van onze bedrijfsprocessen.

Lean & Green Award

Sinds maart 2014 is Rietveld in bezit van het certificaat Lean & Green Solution voor brandstofmanagement systeem EasyDrive. EasyDrive is uitgeroepen tot Lean and Green Solution, omdat is aangetoond  dat er een aanzienlijke besparing op brandstof en voertuigkosten gerealiseerd wordt door gebruik van deze oplossing.

Lean & Green is er voor bedrijven die via hun transport en logistiek gezamenlijk een volgende stap willen nemen in de verduurzaming van hun onderneming. Door ketensamenwerking en optimalisatie in logistieke processen kan men tegelijkertijd kosten besparen.

Lean & Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid, dat wordt uitgevoerd door Connekt. Het stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren. Om bedrijven te kunnen helpen bij de besparingsdoelstellingen zijn de Lean and Green Solutions in het leven geroepen. Dit zijn producten of diensten waarvan Lean and Green zeker weet dat deze de bedrijven kunnen helpen bij het reduceren van kosten en CO2-uitstoot.

SBB Erkend Leerbedrijf

Sinds mei 2017 is Rietveld erkend Leerbedrijf. Met veel enthousiasme delen wij onze kennis en ervaring met de nieuwe generatie, om zo ook iets terug te geven aan de maatschappij.

Rietveld Foundation | ANBI-erkend goed doel

De Rietveld Foundation ondersteund kansrijke initiatieven die zelfredzaamheid vergroten, met educatie als uitgangspunt, waardoor men leert op eigen benen te staan. Hierdoor kunnen mensen vervolgens zelf een bijdrage leveren aan een sterkere gemeenschap. De Rietveld Foundation heeft sinds 2017 een ANBI-status en is hiermee door de Nederlandse Belastingdienst erkend goed doel. Dit houdt in dat de stichting functioneert zonder overheadkosten. Elke cent van de bijdrages die de Rietveld Foundation ontvangt wordt dan ook volledig in de projecten geïnvesteerd.

MAF Business Club

MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven. Met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het evangelie. Meer dan 1.000 (hulp) organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om hulp te bieden. Rietveld is actieve deelnemer aan de MAF Business Club.

Milieubarometerbedrijf

Rietveld gebruikt al jaren de CO2-meter in de Milieubarometer gebruikt om haar CO2-footprint in kaart te brengen en een jaarlijks CO2-reductieplan op te stellen.

Rietveld en de AVG

Rietveld gaat zorgvuldig om met Privacygevoelige gegevens en is daarom volledig GDPR-compliant.


E: info@rietveld.nl

T: +31 (0) 184 65 29 10