EasyProtect | Detecteer brandstofdiefstal met EasyDrive

Een volledig inzicht in het brandstofverbruik van uw wagenpark betekent ook het omgaan met diefstal van brandstof. U weet dat het gebeurd, maar doet u er ook alles aan om dit te voorkomen? EasyDrive biedt verschillende mogelijkheden om brandstofdiefstal te voorkomen of op zijn minst te detecteren.

 

Voorkom tankpasfraude met een Vehicle Identification System

B3. Brandstofdiefstal

V.I.S. staat voor Vehicle Identification System, zo’n systeem stelt u in staat om binnen een gesloten brandstofmanagement systeem te werken. Via een chip op uw voertuig herkent het vulpistool uw voertuig en alleen dan kan er getankt worden. Hiermee wordt er voorkomen dat er getankt wordt in andere voertuigen die niet tot uw wagenpark behoren. Daarnaast is er het gemak dat er geen tankpassen meer nodig zijn en er bij het pompstation geen betaalhandelingen uitgevoerd hoeven te worden.

 

Brandstofdiefstal voorkomen met technische toepassingen

Rietveld werkt samen met diverse partners om u ook te kunnen voorzien van mechanische brandstofbeveiliging systemen voor uw voertuigen.

Detecteer de kleinste hoeveelheden verschil in het brandstofniveau

Door het continu meten van het brandstofniveau en veranderingen hierin, wordt via EasyDrive zichtbaar dat er brandstof is ‘verbruikt’ zonder dat het voertuig aan is geweest. Als een chauffeur ’s ochtends zijn voertuig start wordt het brandstofniveau vergeleken met het laatste contactmoment en indien dit een te hoge afwijking heeft wordt er een melding gemaakt in EasyDrive. Dit geeft bedrijven de mogelijkheid om deze informatie te verwerken en, waar mogelijk, hier tijdig op de anticiperen. Een voordeel van dit systeem is dat op deze manier ook kleinere hoeveelheden diefstal opgemerkt kunnen worden en worden geregistreerd.


E: info@rietveld.nl

T: +31 (0) 184 65 29 10