Jewel

De slimme software van Jewel helpt met de digitalisering van werkprocessen in Beheer Openbare Ruimte, Gladheidbestrijding en Inzameling.

Jewel specialiseert zich in; navigatiesoftware, afvalinzameling, gladheidbestrijding, beheer openbare ruimte (BOR), SaaS, Openbare Netheid, Ondergrondse container, Mens & Technologie, BOR en Veiligheid


E: info@rietveld.nl

T: +31 (0) 184 65 29 10