Jewel

De slimme software van Jewel helpt met de digitalisering van werkprocessen in Beheer Openbare Ruimte, Gladheidbestrijding en Inzameling.

Jewel specialiseert zich in; navigatiesoftware, afvalinzameling, gladheidbestrijding, beheer openbare ruimte (BOR), SaaS, Openbare Netheid, Ondergrondse container, Mens & Technologie, BOR en Veiligheid