Wat is een digitale tachograaf en voor welke voertuigen is deze tachograaf verplicht?

Zware vrachtwagens, bussen en lichte bedrijfsvoertuigen in het beroepsgoederenvervoer moeten een digitale tachograaf hebben. Een tachograaf registreert de rij- en rusttijden, de snelheid en de afgelegde afstand van een voertuig.

Digitale tachograaf verplicht voor nieuwe bussen en vrachtwagens

De digitale tachograaf is verplicht voor:

 

Inspecteur controleert digitale tachograaf

De inspecteur van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de naleving van de rij- en rusttijden met behulp van een draagbare computer. Bij een controle worden de gegevens uitgelezen, maar blijven op de bestuurderskaart staan. Na het uitlezen staan de gegevens ook op de computer van de inspecteur.

 

Digitale tachograaf installeren in bestaande voertuigen

Als vervoerder mag u een digitale tachograaf installeren in bestaande voertuigen. Dit hoeft u alleen te doen als uw analoge tachograaf kapot gaat.
Gaat een analoge tachograaf in een bus of vrachtwagen in zijn geheel kapot? Dan geldt het volgende:

Bron; Rijksoverheid.nl


E: info@rietveld.nl

T: +31 (0) 184 65 29 10