5 september 2018

De top 10 Tachograaf-veranderingen in 2019

In 2019 verandert er veel op het gebied van Tachograaf Management. Zo wordt per 15 juni 2019 de slimme tachograaf verplicht voor nieuwe geregistreerde vrachtauto’s, de geldigheidsduur van de bedrijfskaart wordt verlengt van 2 naar 5 jaar en is er een nieuwe chauffeurspas nodig. Wilt u weten wat de belangrijkste gevolgen voor uw transportonderneming zullen zijn in 2019?

De belangrijkste veranderingen op een rijtje:

 1. Nieuw geregistreerde voertuigen worden uitgerust met de Slimme Tachograaf
  Deze tweede generatie digitale tachografen staan in verbinding met het wereldwijd satellietnavigatiesysteem (GNSS), een communicatiesysteem voor vroegtijdige detectie op afstand en een optioneel interface met intelligente vervoerssystemen.

Voorbeeld werking communicatiesysteem: **

 1. Posities van het voertuig worden om de 3 uur geregistreerd

De slimme tachograaf registreert de plaats waar de dagelijkse werktijd begint, de plaats waar het voertuig zich bevindt na telkens 3 uur rijtijd, en de plaats waar de dagelijkse werktijd eindigt. Naast de bovenstaande positiegegevens mogen in de tachograaf geen andere positiegegevens opgeslagen worden. Positiegegevens die tijdelijk moeten worden opgeslagen ten behoeve van de automatische registratie zijn voor geen enkele gebruiker toegankelijk en worden automatisch gewist zodra zij niet meer nodig zijn.

 1. Geen manipulatie of fraude meer mogelijk

De beveiliging van de tachograaf en het onderliggende systeem is essentieel voor het genereren van betrouwbare gegevens. Installateurs en werkplaatsen vervullen een belangrijke rol in de beveiliging van tachografen. Daarom zullen deze voor de installatie van de slimme tachograaf ook aan een speciale opleiding, certificering en betrouwbaarheidscontroles moeten voldoen. Ook zullen werkplaatsen uitgerust moeten worden met een werkplaatskaart geschikt voor de tweede generatie digitale tachograaf.

Daarnaast volgt er een nieuwe norm voor beveiliging van tachograafzegels en moet de informatie over de positie van het voertuig, die om de 3 uur wordt opgeslagen, aan de hand van een meeteenheid zijn die niet kan worden gereset. (Om verwarring te voorkomen is dit een andere meeteenheid als onderbroken tijd.)

  1. Onderscheid verschillende registraties tijdsoverlappingen
   De slimme tachograaf maakt onderscheid tussen automatische tijdsafstellingen die het gevolg zijn van een mogelijke poging tot manipulatie of een storing van de tachograaf en de tijdsafstellingen die het gevolg zijn van andere redenen zoals onderhoud. Een tijdsoverlapping treedt op wanneer de datum/het tijdstip waarop de bestuurderskaart de laatste keer is uitgenomen, later is dan de actuele datum/tijd van het controleapparaat waarin de kaart wordt ingebracht. Er treedt een tijdsconflict op wanneer de huidige tijd meer dan één (1) minuut afwijkt van de tijdsinformatie die de GNSS-ontvanger verstrekt.

    1. Gerichter controleren op tachograaffraude
     Het systeem maakt het ook mogelijk dat politie, douane of andere controleautoriteiten het voertuig kunnen volgen van op afstand. Zo zullen zij gerichter kunnen controleren op tachograaffraude.
     Deze controles waarin gegevens uitgewisseld mogen op 15 juni 2019 starten. Uiterlijk 15 jaar later in 2034 moeten alle Europese lidstaten hun controleautoriteiten hebben uitgerust met vroegtijdige detectieapparatuur op afstand. Na 15 jaar is ook het gebruik van de slimme tachograaf verplicht bij internationaal transport. Voor binnenlands transport blijft de ‘gewone’ digitale tachograaf voldoende.

      1. Privacy van gegevensgebruik
       Uiteraard worden bij wegcontroles veel (soms privacygevoelige) gegevens geregistreerd. Bijvoorbeeld; de meest recente inbreuk op de beveiliging, een fout in de sensor, een fout in de bewegingsgegevens, tegenstrijdige bewegingsgegevens, rijden zonder geldige kaart, invoeren van kaart tijdens het rijden, tijdafstellingsgegevens, ijkgegevens, kenteken, de door de tachograaf geregistreerde snelheid.Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te verifiëren of de nieuwe voorschriften worden nageleefd en mogen enkel bewaard worden voor de duur van de wegcontrole en moeten uiterlijk 3 uur daarna gewist worden, tenzij de gegevens wijzen op mogelijke manipulatie of misbruik van de tachograaf. De gegevens mogen niet worden doorgestuurd naar derden.

        1. Bestuurders op de hoogte brengen
         Vervoersondernemingen die voertuigen gebruiken met de slimme tachograaf, zijn verplicht de bestuurders ervan in kennis stellen dat wegcontrole op afstand van de tachograafgegevens mogelijk is.

          1. Geen automatische boetes
           Het communicatiesysteem voor vroegtijdige detectie op afstand zal niet automatisch leiden tot boetes of sancties. De betreffende controle-autoriteit kan, op basis van de uitgewisselde gegevens, ervoor kiezen het voertuig en de tachograaf te controleren. Uiteraard blijven willekeurige controles langs de weg ook mogelijk.

            1. Nieuwe bestuurderskaart geschikt voor beide tachografen
             De nieuwe bestuurderskaart zal ook te gebruiken zijn in de eerste generatie digitale tachografen. Deze kaart hoeft niet vervangen te worden op introductiedatum, bestuurders kunnen hun unieke kaart behouden en deze in beide systemen gebruiken. De huidige bestuurderskaart blijft dus ook bruikbaar in de slimme tachograaf.

              1. Bedrijfskaart is voortaan 5 jaar geldig in de hele EU
               In Nederland was de geldigheidsperiode van de bedrijfskaart al 5 jaar, maar per 15 juni 2019 wordt in de gehele EU de geldigheidsduur van de bedrijfskaart gelijkgetrokken naar 5 jaar, zodat deze overeenstemt met de geldigheidsduur van de bestuurderskaart.

               1. Meer weten?
                 1. Wilt u meer weten over de tachograaf of wat Rietveld voor u kan betekenen in het

                automatiseren van uw tachograafmanagement met EasyTacho?

                 1. Stuur ons uw vraag en wij helpen u graag verder!
                 

                Rietveld BV streeft ernaar altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Rietveld BV niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

                Bronvermelding:

                * Publicatieblad van de Europese Unie 2018/085

                ** Publicatieblad van de Europese Unie 2016/799

                *** Publicatieblad van de Europese Unie 165/2014