11 januari 2018

Rietveld Foundation krijgt ANBI-status

De Rietveld Foundation is sinds kort door de Nederlandse Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Rietveld Foundation zet zich samen met andere organisaties in om de landbouw en economie in Uganda te stimuleren, met als doel om welvaart te genereren.  Geen adhoc oplossingen, maar met een visie en strategie armoede bestrijden en een stabiel inkomen ontwikkelen. In het kader van deze samenwerking wordt er geïnvesteerd in landbouw projecten, één van deze projecten is het Kumi Hospital AgroPark, waarbij het uiteindelijke doel is ondervoeding bestrijden, één van de grootste oorzaken van gezondheidsproblemen.

Als ANBI hoeft de Rietveld Foundation over giften of nalatenschap geen belasting te betalen. Ook de schenkers kunnen fiscale aftrek toepassen. Meer weten over de Rietveld Foundation? Klik hier.

 


E: info@rietveld.nl

T: +31 (0) 184 65 29 10