8 februari 2022

Nieuwe maatregelen Mobility Package vanaf februari 2022

Sinds 2 februari is het verplicht voor chauffeurs om de nieuwe landcode in te voeren in de tachograaf wanneer zij een landgrens passeren binnen Europa. Deze nieuwe regel is onderdeel van het Moblity Package. Wilt u weten welke andere aanpassingen er op de planning staan?

In het Mobility Package van 8 juli 2020 zijn een aantal maatregelen opgenomen om Europese lidstaten meer op dezelfde manier om te laten gaan met regels voor internationaal wegtransport en busvervoer. Dit om concurrentieverhoudingen en verkeersveiligheid te verbeteren. Zo is het sinds 2 februari* verplicht voor chauffeurs om de nieuwe landcode in te voeren in de tachograaf wanneer zij een landgrens passeren binnen Europa.

Vanaf 20 februari: Verplichte cooling off-periode cabotage*

Vanaf 20 februari komt er de verplichte Cooling off-periode cabotage, die inhoud dat een chauffeur na 3 cabottageritten achter elkaar in een EU-land en nadat hij de grens is overgegaan, 4 dagen lang geen cabotageritten mag uitvoeren in dat land.

Vanaf 21 mei: Vergunning beroepsgoederenvervoer*

Vanaf 21 mei hebben vervoerders in Europa een vergunning beroepsgoederenvervoer nodig voor voertuigen met een totaalgewicht van meer dan 2.500 kilo. Dit was 3.500 kilo. In Nederland blijft gelden dat een vergunning nodig is vanaf een laadvermogen van 500 kilo.

Meer weten over het Mobility Package?

Bekijk dan de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

*Bron: website IL&T

Tachograaf data uitlezen met EasyTacho van Rietveld

Heeft uw organisatie ook problemen met het effectief uitlezen en opslaan van chauffeursgegevens uit de bestuurderskaart? Met EasyTacho van Rietveld is het mogelijk om uw digitale tachograaf uit te lezen op afstand. EasyTacho Complete is dé oplossing voor grote transportorganisaties, met een uitgebreid wagenpark. EasyTacho Remote Download de ideale ondersteuning voor een charter of kleine transportonderneming om het uitlezen en bewaren van uw gegevens te vereenvoudigen!


E: info@rietveld.nl

T: +31 (0) 184 65 29 10