12 november 2021

Rietveld Foundation steunt Kumi Hospital

Sinds 2012 is Rietveld Foundation actief vlakbij de kleine stad Kumi in Oost-Oeganda in Afrika, op circa 6 uur rijden van de hoofdstad Kampala. Kumi Hospital is een ziekenhuis aldaar, waar vroeger een boerderij draaiende werd gehouden, die het ziekenhuis van voedsel voorzag.Kumi Hospital is in de laatste decennia ontwikkeld tot algemeen ziekenhuis met een capaciteit van 350 bedden. Het biedt primaire medische zorg naast afdelingen als verloskunde, kindergeneeskunde, fysiotherapie, chirurgie, orthopedie en oogheelkunde.
Om het ziekenhuis financieel gezond te krijgen en weer zelfredzaam te maken, is wederopbouw van de boerderij noodzakelijk. Om dit te realiseren is de grond opnieuw in cultuur gebracht, worden machineparken en gebouwen opgebouwd of gerenoveerd waar mogelijk.

Meer weten? Kijk op rietveldfoundation.nl


E: info@rietveld.nl

T: +31 (0) 184 65 29 10