5 januari 2021

Energie-investeringsaftrek (EIA) voor standairco’s

UPDATE 2023: Helaas is deze fiscale aftrek per 1 januari 2023 voor standairco's komen te vervallen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt ondernemers een investeringsaftrek (EIA) aan voor standairco's in de vrachtwagen. Deze investeringsaftrek is geen subsidie, zoals bijvoorbeeld voor de aanschaf van zonnepanelen geldt, maar een extra aftrek op de winst uit onderneming.

Investeringsaftrek; Wat is de EIA?

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Als u geen winst heeft geboekt heeft u ook geen voordeel van de EIA. Voor 2021 is de aftrek 45% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten).

Binnen drie maanden na opdracht melden

Voor de investeringsaftrek zijn wel een aantal voorwaarden van kracht. Zo moet de investering binnen drie maanden na de opdrachtverlening worden gemeld via het E-loket van RVO. Het hier gaat om "de opdrachtverlening en niet om de daadwerkelijke montage of factuur. Het betreft de datum waarop de opdracht gegeven is of dat de leverancier de opdracht bevestigd heeft". Het gaat hier om de volgende voorwaarden:

  • De investering moet tenminste € 2.500 bedragen om te kunnen worden gemeld. Hieronder valt ook de eventuele accubeveiliging.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • "De investering moet voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de energielijst 2021. Voor standairco’s gaat het om de eisen van code 240207. Voor airco’s/warmtepompen in gebouwen gelden andere codes. U kunt de energielijst downloaden van de internetsite van RVO.nl.
  • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Uiteindelijk is de in de Staatscourant gepubliceerde regeling leidend om te bepalen of een investering in aanmerking komt voor EIA. De EIA wordt jaarlijks aangepast. Dat betekent dat er codes (energiebesparende bedrijfsmiddelen) worden toegevoegd en verwijderd. De nieuwe energielijst wordt meestal eind december gepubliceerd en direct daarna op de site van RVO.nl geplaatst.

Bekijk hier de bedrijfsmiddelcode van het RVO voor standairco’s, die u op de aanvraag voor de subsidieregeling moet invullen.

“Tot 45% fiscale aftrek op standairco’s door de EIA in 2021.”

E: info@rietveld.nl

T: +31 (0) 184 65 29 10