Energie-investeringsaftrek (EIA) op standairco’s voor vrachtwagens in 2022

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Als u geen winst heeft geboekt heeft u ook geen voordeel van de EIA. Voor 2022 is de aftrek 45,5% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten).

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt ondernemers een Energie-investeringsaftrek (EIA) aan voor standairco’s in de vrachtwagen. Deze investeringsaftrek is geen subsidie, zoals bijvoorbeeld voor de aanschaf van zonnepanelen geldt, maar een extra aftrek op de winst uit onderneming.

 

Energie-Investeringsaftrek standairco 2022

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Als u geen winst heeft geboekt heeft u ook geen voordeel van de EIA. Voor 2022 is de aftrek 45,5% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten).

 

Binnen drie maanden na opdracht melden

Voor de investeringsaftrek zijn wel een aantal voorwaarden van kracht. Zo moet de investering binnen drie maanden na de opdrachtverlening worden gemeld via het E-loket van RVO. Het hier gaat om “de opdrachtverlening en niet om de daadwerkelijke montage of factuur. Het betreft de datum waarop de opdracht gegeven is of dat de leverancier de opdracht bevestigd heeft”.

 

Het gaat hier om de volgende voorwaarden:

Staatscourant

Uiteindelijk is de in de Staatscourant gepubliceerde regeling leidend om te bepalen of een investering in aanmerking komt voor EIA. De EIA wordt jaarlijks aangepast. Dat betekent dat er codes (energiebesparende bedrijfsmiddelen) worden toegevoegd en verwijderd. De nieuwe energielijst wordt meestal eind december gepubliceerd en direct daarna op de site van RVO.nl geplaatst.

Bekijk hier de bedrijfsmiddelcode van het RVO voor standairco’s, die u op de aanvraag voor de subsidieregeling moet invullen.

 

Interesse in een standairco? Bekijk hier ons assortiment.


E: info@rietveld.nl

T: +31 (0) 184 65 29 10