24 februari 2022

Effectief brandstof besparen met EasyDrive

Brandstof- en onderhoudskosten vormen een groot deel van de totale voertuigkosten. Beide componenten worden door het rijgedrag sterk beïnvloedt. Als ondernemer wilt u hier natuurlijk zo sterk mogelijk op besparen. Rietveld helpt u hierbij met onze oplossing EasyDrive.


Aan de hand van CAN-Bus data worden er via de module EasyDrive duidelijke rapportages over het brandstofverbruik en de rijstijl gegenereerd.
Het rijgedrag van de chauffeur wordt geanalyseerd en beoordeelt op basis van klant- en voertuigspecifieke parameters, waaraan scores worden toegekend. Met behulp van deze kengetallen wordt er een benchmark gecreëerd, waarbij onder meer de volgende indicatoren worden gebruikt:

Met de module EasyDrive krijgt u meer inzicht in het rijgedrag van de chauffeurs, het brandstofverbruik en de daaraan gerelateerde CO2-uitstoot. Onderzoek heeft aangetoond dat actieve begeleiding op het rijgedrag kan resulteren in een besparing op brandstof van gemiddeld 8 tot 12%! (Bron: TNO)
Daarnaast leidt actief managen op het verbeteren van het rijgedrag, met behulp van EasyDrive, vanzelfsprekend tot een vermindering van de onderhoudskosten.


E: info@rietveld.nl

T: +31 (0) 184 65 29 10