Wat is CMR en hoe werkt de digitale variant eCMR?

In de wereld van internationaal transport is de vrachtbrief een essentieel document. Het dient als bewijs van de vervoersovereenkomst tussen de afzender, vervoerder en ontvanger. Traditioneel werd hiervoor de papieren CMR-vrachtbrief gebruikt, maar met de digitalisering heeft de elektronische variant, de eCMR, zijn intrede gedaan. In deze blogpost duiken we dieper in op de betekenis, voordelen en juridische aspecten van zowel de CMR als de eCMR.

Wat is een CMR-vrachtbrief?

CMR staat voor "Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route", oftewel het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg. De CMR-vrachtbrief is het standaarddocument dat wordt gebruikt bij internationaal wegvervoer en dient als:

 • Bewijs van de vervoersovereenkomst tussen partijen
 • Ontvangstbewijs voor de goederen door de vervoerder
 • Instructies voor de behandeling en levering van de goederen

De CMR-vrachtbrief bevat belangrijke informatie zoals de namen en adressen van de afzender, vervoerder en ontvanger, een beschrijving van de goederen, het gewicht, de verpakking en eventuele speciale instructies. Het document wordt opgesteld in drie originele exemplaren: één voor de afzender, één voor de ontvanger en één voor de vervoerder.

De voordelen van eCMR

De elektronische CMR, oftewel eCMR, is de digitale versie van de traditionele papieren CMR-vrachtbrief. Het gebruik van eCMR biedt verschillende voordelen voor alle betrokken partijen in het transportproces:

 • Efficiëntie: Met eCMR kunnen gegevens sneller en eenvoudiger worden ingevoerd, verwerkt en gedeeld tussen partijen. Dit vermindert de administratieve lasten en bespaart tijd en kosten.
 • Nauwkeurigheid: Digitale gegevensverwerking vermindert de kans op fouten die kunnen ontstaan bij handmatige invoer en verwerking van informatie.
 • Real-time tracking: eCMR maakt het mogelijk om de status en locatie van zendingen in real-time te volgen, wat de transparantie en communicatie in de toeleveringsketen verbetert.
 • Duurzaamheid: Door het gebruik van digitale documenten vermindert eCMR de papierberg en draagt het bij aan een duurzamere transportindustrie.
Juridische basis van eCMR

In 2008 is er een aanvullend protocol toegevoegd aan het CMR-verdrag om het gebruik van elektronische vrachtbrieven mogelijk te maken en te reguleren. Dit protocol erkent de geldigheid en rechtskracht van elektronische CMR-vrachtbrieven, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan:

 • De eCMR moet dezelfde informatie bevatten als de papieren versie
 • De authenticiteit en integriteit van de gegevens moeten gewaarborgd zijn
 • De eCMR moet toegankelijk en leesbaar zijn voor alle bevoegde partijen

Hoewel steeds meer landen het aanvullende protocol hebben geratificeerd, is het gebruik van eCMR nog niet overal gestandaardiseerd. Transportbedrijven moeten rekening houden met de specifieke vereisten en wetgeving van de landen waarin ze actief zijn.

Implementatie van eCMR

Voor transportbedrijven die willen overstappen op eCMR, zijn er verschillende stappen te ondernemen:

 • Kies een eCMR-platform: Er zijn diverse aanbieders van eCMR-oplossingen op de markt.
  note: Rietveld heeft een samenwerking met het de eCMR van Transfollow omdat dit platform goed aansluit bij de specifieke behoeften van onze cliënten en compatibel is met de meeste systemen van onze TMS partners.
 • Zorg voor integratie: Integreer het eCMR-platform met je bestaande transport management systeem (TMS) en andere relevante software om een naadloze gegevensuitwisseling te garanderen.
 • Train je medewerkers: Zorg ervoor dat alle betrokken medewerkers, zowel intern als extern, worden opgeleid in het gebruik van het eCMR-platform en de bijbehorende processen.
 • Communiceer met partners: Informeer je klanten, leveranciers en andere partners over de overstap naar eCMR en stem af hoe de digitale vrachtbrieven zullen worden uitgewisseld en verwerkt.
Conclusie

De CMR-vrachtbrief speelt een cruciale rol in het internationale wegvervoer. Met de opkomst van de digitale variant, de eCMR, kunnen transportprocessen efficiënter, nauwkeuriger en transparanter worden gemaakt. Hoewel de implementatie van eCMR enige aanpassingen vergt, biedt het significante voordelen voor transportbedrijven en hun partners. Door over te stappen op eCMR, kunnen bedrijven niet alleen kosten besparen en de administratieve lasten verminderen, maar ook bijdragen aan een duurzamere toekomst voor de transportindustrie.

Als transportmanager is het essentieel om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van CMR en eCMR. Door te investeren in digitalisering en de implementatie van eCMR, kunnen transportbedrijven hun concurrentiepositie versterken en klaar zijn voor de toekomst van het internationale wegvervoer.

Rietveld helpt je graag met de implementatie 

Wij hebben al diverse cliënten geholpen met de implementatie van eCMR op onze Efficio boordcomputer en synchronisatie met TMS systemen. Lees o.a. een business case hier of neem vandaag nog contact op met onze productspecialist.

Contact productspecialist Efficio boordcomputer over eCMR