Met EasyTacho wordt de chauffeurskaart en het massageheugen automatisch op afstand uitgelezen. Ook heeft u realtime inzicht in het beschikbare rijtijd budget.

Voorkom boetes door automatisch en op afstand uw tachograaf uit te lezen!

Overtreding van verkeersregels zoals rust- en rijtijden kan ernstige veiligheidsrisico’s met zich meebrengen voor uw chauffeurs en andere weggebruikers. De slimme tachograaf registreert de plaats waar de dagelijkse werktijd begint, de plaats waar het voertuig zich bevindt na telkens 3 uur rijtijd, en de plaats waar de dagelijkse werktijd eindigt. Naast de bovenstaande positiegegevens mogen in de tachograaf geen andere positiegegevens opgeslagen worden. Positiegegevens die tijdelijk moeten worden opgeslagen ten behoeve van de automatische registratie zijn voor geen enkele gebruiker toegankelijk en worden automatisch gewist zodra zij niet meer nodig zijn.

Strenge controles en flinke boetes

Bij foutief tachograaf-gebruik kan het boetebedrag tot € 83.000 oplopen. Zelfs bij de eerste bedrijfsinspectie kan het ILT deze boete opleggen. Het is daarom belangrijk om tijdig uw tachograafdata te downloaden. Met automatische EasyTacho Remote Downloadservice van Rietveld heeft u hier geen omkijken naar. Eenmalig stelt u de interval in waarop u alle gegevens wilt downloaden en EasyTacho Remote Download Service verzorgt de rest.

Lees hier meer over EasyTacho.