Door brandstof te besparen verhoogt u uw bedrijfsrendement en verduurzaamt uw organisatie. Rietveld helpt u ook op duurzame dinsdag om meer rendement te halen uit uw operationele processen. Met onze fleetmanagement systemen kunt u het brandstofverbruik van uw wagenpark al analyseren, maar het is ook mogelijk om effectief brandstof te besparen. Hoe? Dat leest u hier.

Brandstof- en onderhoudskosten vormen een groot deel van de totale voertuigkosten. Beide componenten worden door het rijgedrag sterk beïnvloed. Als ondernemer wilt u hier natuurlijk zo sterk mogelijk op besparen. Rietveld helpt u hierbij met onze oplossing EasyDrive.
Aan de hand van CAN-Bus data worden er via de module EasyDrive duidelijke rapportages over het brandstofverbruik en de rijstijl gegenereerd.
Het rijgedrag van de chauffeur wordt geanalyseerd en beoordeeld op basis van klant- en voertuigspecifieke parameters, waaraan scores worden toegekend. Met behulp van deze kengetallen wordt er een benchmark gecreëerd, waarbij onder meer de volgende indicatoren worden gebruikt:

  • Gebruik cruise control
  • Snelheid
  • Toerental
  • Stationair Tijd
  • Acceleratie
  • Deceleratie
  • Uitrollen (‘Coasting’)

Met de module EasyDrive krijgt u meer inzicht in het rijgedrag van de chauffeurs, het brandstofverbruik en de daaraan gerelateerde CO2-uitstoot. Onderzoek heeft aangetoond dat actieve begeleiding op het rijgedrag kan resulteren in een besparing op brandstof van gemiddeld 8 tot 12%! (Bron: TNO)
Daarnaast leidt actief managen op het verbeteren van het rijgedrag, met behulp van EasyDrive, vanzelfsprekend tot een vermindering van de onderhoudskosten.

EasyDrive Solo

EasyDrive genereerd duidelijke rapportages over het brandstofverbruik en de rijstijl van uw chauffeurs en voertuigen. Op basis van klant- en voertuigspecifieke parameters wordt het rijgedrag geanalyseerd en beoordeeld en worden ook scores toegekend.

Dankzij deze overzichtelijke rapportages kunt u een ranglijst van uw chauffeurs maken en vergelijken wie de meest zuinige rijstijl heeft. Op deze manier heeft u meer inzicht in het brandstofverbruik van uw vloot, gerelateerd aan het rijgedrag en kunt u uw chauffeurs stimuleren om hun rijgedrag (nog verder) te verbeteren, zodat er nog zuiniger gereden wordt. Indicatoren als snelheid, acceleratie, remgedrag, toerental, stationairtijd en het gebruik van cruisecontrol worden op een overzichtelijk wijze gepresenteerd, zodat u met deze gedetailleerde gegevens uw chauffeurs goede feedback kunt geven.

Bepaal zelf de normen

Voor de indicatoren die EasyDrive meet, bepaalt u zelf de norm, afhankelijk van het type voertuig en het soort werk. Voor een bestelbusje gelden namelijk andere normen dan voor een vrachtwagen. Ú bepaalt welke normen het beste passen bij uw bedrijfsvoering en chauffeurs.

EasyDrive kent een korte ROI

EasyDrive verschaft u nauwkeurig inzicht in het rijgedrag van uw chauffeurs, het brandstofverbruik en de daaraan gerelateerde CO2-uitstoot. Onderzoek van TNO heeft aangetoond dat actieve begeleiding op het rijgedrag kan resulteren in een brandstofbesparing van 8 tot 12%!

EasyDrive Plus

Onderzoek van TNO heeft aangetoond dat 85% van de beoogde besparingen worden gerealiseerd door directe terugkoppeling aan de chauffeur. Om deze reden hebben wij EasyDrive uitgebreid met EasyDrive Plus.

Directe feedback met de rijstijlassistent

Dankzij de actieve rijstijlassistent op het display behorende bij EasyDrive Plus, krijgt de chauffeur één op één terugkoppeling omtrent de scores van zijn rijgedrag. Aan de hand van een kleur die varieert van groen, oranje of rood, in combinatie met een rapportcijfer, wordt de bestuurder proactief geïnformeerd over zijn manier van rijden. De chauffeur kan dit zien op basis van: de Dag, de Rit of sinds Aanmelding. De chauffeurs krijgen een score voor stationair draaien, snelheid, toerental, gebruik van cruisecontrol, remgedrag, acceleratie en een totaalcijfer. Zodra de chauffeur een handeling uitvoert die de score negatief beïnvloedt, wordt hij daarop geattendeerd door een geluidssignaal en verschijnt er een melding op het display.