Extra veiligheidsvoorschriften voor voertuigen in Greater London vanaf oktober 2024

Progressive Safe System (DVS2): Een nieuwe standaard voor veiligheid in transport in Greater London

Als transportondernemer in Greater London is het cruciaal om op de hoogte te zijn van de nieuwste veiligheidsvoorschriften voor voertuigen. Deze voorschriften zijn opgesteld om de veiligheid van kwetsbare weggebruikers te verbeteren en dodelijke ongevallen te voorkomen. 

In oktober 2024 ondergaat de Direct Vision Standard (DVS) enkele ingrijpende veranderingen waar alle transporteurs in Greater London rekening mee moeten houden. Eén van de meest significante aanpassingen is de verhoging van de minimale sterrenscore van één naar drie sterren. Deze maatregel legt een grotere nadruk op veiligheid, vooral voor voertuigen die niet aan de sterrenclassificatie voldoen. Om een vergunning te verkrijgen, moeten deze voertuigen nu uitgerust worden met extra veiligheidssystemen.


Wat houdt de verhoging van de minimale sterrenscore in?

De verhoging van de minimale sterrenscore naar drie sterren heeft met name gevolgen voor voertuigen die niet voldoen aan deze classificatie. Om toch een vergunning te krijgen, moeten deze voertuigen worden uitgerust met extra veiligheidssystemen. Dit is een belangrijke stap in het verbeteren van de veiligheid op de weg en het beschermen van kwetsbare weggebruikers.

 

Van "veilige vergunning" naar "Progressive Safe System"

Voorheen stond de vergunning voor extra veiligheidssystemen bekend als een "veilige vergunning". Vanaf oktober 2024 zal dit echter het "Progressive Safe System" (PSS) worden genoemd. Deze naamsverandering maakt deel uit van een bredere inspanning om de veiligheidsnormen in de transportsector te verhogen.

 

Nieuwe technologische ontwikkelingen

Het PSS introduceert de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. Dit betekent dat sommige transporteurs mogelijk hun bestaande apparatuur moeten aanvullen en/of vervangen door nieuwe, geavanceerdere technologie. Hoewel dit op korte termijn een investering kan vereisen, zal het op lange termijn bijdragen aan een veiligere werkomgeving voor zowel chauffeurs als andere weggebruikers.

 

Overzicht van de belangrijkste veiligheidsvoorschriften waar jouw voertuigen aan moeten voldoen

Voorschrift 1: Camerabewakingssysteem (CMS)

Aan de zijkant van het voertuig moet een camerabewakingssysteem (Camera Monitoring System, CMS) worden gemonteerd om de resterende dode hoek aan de zijkant weg te werken. Een CMS kan ook worden gebruikt als alternatief voor het monteren van spiegels van klasse V en VI. Houd bij de installatie van camera's rekening met de grootte van de dode hoek die moet worden afgedekt en vermijd externe projecties die in contact kunnen komen met personen naast het voertuig.

Voorschrift 2: Spiegels en CMS

Spiegels van klasse V en VI, of een CMS dat de spiegels vervangt, of een combinatie van beide, moeten aan de voor- en zijkant van het voertuig worden gemonteerd. Dit zorgt voor een optimale zichtbaarheid rondom het voertuig.

Voorschrift 3: Dodehoekinformatiesysteem

Een dodehoekinformatiesysteem moet zorgen voor volledige dekking langs de zijkant van stijve voertuigen om kwetsbare weggebruikers te detecteren. Het systeem mag niet worden geactiveerd in relatie tot wegmeubilair of stilstaande voertuigen. Dit is bedoeld om aanrijdingen met links afslaande voertuigen te voorkomen.

Voorschrift 4: Moving Off Information System (MOIS)

Aan de voorzijde van een voertuig moet een Moving Off Information System (MOIS) worden gemonteerd. Dit systeem waarschuwt de bestuurder voor de aanwezigheid van een kwetsbare weggebruiker en voorkomt aanrijdingen in de dodehoekzone aan de voorzijde wanneer een voertuig vanuit stilstand wegrijdt.

Voorschrift 5: Zijdelingse bescherming tegen klemrijden

Aan beide zijden van het voertuig moet een zijdelingse bescherming tegen klemrijden worden aangebracht, tenzij dit niet praktisch uitvoerbaar is. Deze bescherming minimaliseert het risico op ernstig letsel voor kwetsbare weggebruikers bij een zijdelingse botsing.

Voorschrift 6: Akoestische waarschuwingssignalen

Er moeten akoestische waarschuwingssignalen worden aangebracht om kwetsbare weggebruikers adequaat te waarschuwen wanneer een voertuig naar links afslaat, of naar rechts voor voertuigen met linkse besturing. Dit zorgt ervoor dat alle voertuigen kunnen waarschuwen voor een voorgenomen manoeuvre.

Voorschrift 7: Externe waarschuwingsborden

Externe waarschuwingsborden moeten op voertuigen worden aangebracht om duidelijk visueel te waarschuwen voor de gevaren rondom het voertuig. Zorg ervoor dat deze borden duidelijk leesbaar zijn voor andere weggebruikers.

 

Wat kun je als transportondernemer doen om je voor te bereiden?

Als transporteur in het Greater London gebied is het essentieel om op de hoogte te blijven van deze veranderingen en tijdig actie te ondernemen. Hier zijn enkele stappen die je kan nu kan nemen om je voor te bereiden op de implementatie van het Progressive Safe System:

  1. Inventariseer je huidige vloot en bepaal welke voertuigen mogelijk niet voldoen aan de nieuwe sterrenscore-eisen.
  2. Onderzoek welke extra veiligheidssystemen nodig zijn om je voertuigen up-to-date te brengen met de PSS-normen.
  3. Plan de installatie van deze systemen ruim voor de deadline van oktober 2024, om eventuele vertragingen te voorkomen.
  4. Zorg ervoor dat je chauffeurs op de hoogte zijn van de nieuwe technologieën en dat zij de juiste training ontvangen om deze effectief te gebruiken.
  5. Neem contact op met onze productspecialist voor een offerte en advies op maat

Door proactief te handelen en je aan te passen aan de nieuwe veiligheidsnormen, voldoe je niet alleen aan de wettelijke vereisten, maar draag je ook bij aan een veiligere toekomst voor iedereen op de weg.

Contact productspecialist DVS2 Greater London

De overgang naar het Progressive Safe System is een belangrijke stap in het verbeteren van de verkeersveiligheid in Greater London. Door samen te werken en ons in te zetten voor deze nieuwe standaard, kunnen we er samen voor zorgen dat onze wegen veiliger worden voor iedereen.

 

Voordelen van het Progressive Safe System

Hoewel de overgang naar het PSS voor sommige transporteurs een uitdaging kan zijn, biedt het systeem belangrijke voordelen:

  1. Verbeterde verkeersveiligheid: Door strengere eisen te stellen aan voertuigen en chauffeurs, draagt het PSS bij aan een veiligere verkeersomgeving voor alle weggebruikers.
  2. Minder ongevallen en schadegevallen: Met geavanceerde veiligheidssystemen en goed getrainde chauffeurs kunnen ongevallen en schadegevallen worden teruggedrongen, wat leidt tot lagere kosten voor transportbedrijven.
  3. Een positief imago: Bedrijven die investeren in veiligheid en zich houden aan de PSS-normen kunnen rekenen op een positief imago bij klanten en het grote publiek.

 

Contact productspecialist Meer info over DVS London

Conclusie 

De invoering van het Progressive Safe System in oktober 2024 markeert een nieuwe fase in de verbetering van de verkeersveiligheid in Greater London. Hoewel de overgang naar het PSS voor sommige transporteurs uitdagingen met zich mee kan brengen, zijn de voordelen van het systeem duidelijk. Door te investeren in geavanceerde veiligheidstechnologie en de training van chauffeurs, kunnen transportbedrijven bijdragen aan een veiligere verkeersomgeving voor iedereen. Het is essentieel dat transporteurs zich goed voorbereiden op de wijzigingen en de nodige stappen ondernemen om aan de nieuwe normen te voldoen.