Privacybeleid

Rietveld is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar (ex) klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Rietveld B.V. houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Rietveld B.V. Nijverheidsweg te Giessenburg. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens heeft Rietveld haar verschillende verwerkingen aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens) gevestigd te Den Haag.

  • Het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door Rietveld. 

  • Het uitvoeren van een overeenkomst met klanten, in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten kan Rietveld uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals de servicepartners van Rietveld.

  • Wanneer u contact heeft met Rietveld om uw verzoek of vraag te behandelen en voor de verder genoemde doeleinden in deze privacyverklaring. Dit contact kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken kunnen worden gemonitord voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), per e-mail, via het contactformulier, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan u aangeboden elektronische boodschap, via chatfunctie, webcare, enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, (mobiele) websites inclusief apps, als u inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social media.

  • De uitvoering van crediteuren- en debiteurencontrole, zoals een creditcheck, en accountantscontrole.

  • De behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media

  • Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek; Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten van Rietveld. Rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media zoals Facebook, videokanalen zoals Youtube en/of zoekmachines zoals Google. Waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten of diensten en/of op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van apps, mobiele websites en voorkeuren voor communicatiekanaal.

Rietveld gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Rietveld ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen Rietveld toegang tot uw gegevens. Rietveld bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

Uw e-mailadres kan door het onderdeel van Rietveld waaraan u het e-mailadres verstrekt heeft gebruikt worden voor het toesturen van noodzakelijke informatie over uw producten en diensten (Technische informatie) en/of voor nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van (nieuwe) soortgelijke producten en diensten (Nieuwsbrief). Daarnaast kunt u zich ook aanmelden voor het ontvangen van interessante aanbiedingen en acties van Rietveld en/of (service)partners van Rietveld, zoals uitnodigingen voor onze Meet & Greets of andere evenementen (Meet & Greet / Beursuitnodiging).

U kunt zich voor al deze e-mails afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht.

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u dit aangeven via ons contactformulier. Rietveld zal zo snel mogelijk na ontvangst van het formulier het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen u zich verzet beëindigen.

Rietveld laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, goede of ideële doeleinden.

Rietveld gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten, gebruikers van onze diensten en van onze apps, bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Rietveld volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs.

Hierbij spant Rietveld zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Rietveld behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Rietveld (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring worden verwerkt. Rietveld is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Rietveld maakt gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. "Leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Cookies

Rietveld maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone tablet) of in de sessie van uw browser staat. Rietveld plaatst een aantal cookies op uw randapparatuur (zoals, pc, smartphone of tablet) om uw ervaring online te verbeteren. Zo kan Rietveld eenvoudig inloggen faciliteren, welke pagina’s u bezoekt of welke onderwerpen voor u van belang zijn en uw gegevens bijhouden als u een offerte vraagt of een berekening wilt maken.

Cookies zijn ongevaarlijk. Cookies kunnen geen virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan uw systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor uw gemak. Het doel van een cookie is de webserver te vertellen dat u terug bent gekomen op een bepaalde webpagina, of dat u voor bepaalde webpagina’s extra aandacht heeft.

Als u zich bijvoorbeeld registreert bij Rietveld helpt een cookie de webpaginaserver om uw gegevens op te halen. Dit kan nuttig zijn om het proces van het vastleggen van uw persoonlijke gegevens zoals klantnummer, verzendadres etc. vereenvoudigen. Wanneer u onze website weer bezoekt, kunnen de gegevens die u eerder hebt opgegeven weer worden opgehaald. Zo kunt u de functies van onze website die u eerder hebt gekozen, gemakkelijk weer gebruiken en staat deze beter op u ingesteld.

Rietveld werkt soms met service providers die cookies of webbakens op uw computer zullen zetten om anonieme informatie te verzamelen over de manier waarop u deze website gebruikt. Deze informatie stelt hen in staat om Rietveld te helpen haar inhoud en reclame specifiek te richten op haar klanten. Rietveld staat deze bedrijven echter niet toe om enige persoonsgegevens over u te verzamelen met behulp van deze technologieën.

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Rietveld is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Rietveld behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. U wordt dan ook verzocht om van tijd tot tijd kennis te nemen van deze privacyverklaring van Rietveld.

Giessenburg, 1 november 2023