Brandstof- en onderhoudskosten vormen een groot deel van de totale voertuigkosten. Beide componenten worden door het rijgedrag sterk beïnvloed. Als ondernemer wil je hier natuurlijk zo sterk mogelijk op besparen. Rietveld helpt je hierbij met onze oplossing EasyDrive.


Aan de hand van CAN-Bus data worden er via de module EasyDrive duidelijke rapportages over het brandstofverbruik en de rijstijl gegenereerd.
Het rijgedrag van de chauffeur wordt geanalyseerd en beoordeeld op basis van klant- en voertuigspecifieke parameters, waaraan scores worden toegekend. Met behulp van deze kengetallen wordt er een benchmark gecreëerd, waarbij onder meer de volgende indicatoren worden gebruikt:

  • Gebruik cruise control
  • Snelheid
  • Toerental
  • Stationair Tijd
  • Acceleratie
  • Deceleratie
  • Uitrollen (‘Coasting’)

Met de module EasyDrive krijg je meer inzicht in het rijgedrag van de chauffeurs, het brandstofverbruik en de daaraan gerelateerde CO2-uitstoot. Onderzoek heeft aangetoond dat actieve begeleiding op het rijgedrag kan resulteren in een besparing op brandstof van gemiddeld 8 tot 12%! (Bron: TNO)


Daarnaast leidt actief managen op het verbeteren van het rijgedrag, met behulp van EasyDrive, vanzelfsprekend tot een vermindering van de onderhoudskosten.

Lees hier meer over EasyDrive