Wat is de Direct Vision Standard?

De Direct Vision Standard (DVS) is een ‘veiligheidsvergunning’ waaraan alle zware voertuigen boven de 12 ton in de agglomeratie Groot-London moeten voldoen. Het doel van de DVS is om de verkeersveiligheid van kwetsbare weggebruikers als voetgangers en fietsers te verbeteren.
 

Wat als ik niet aan de eisen van DVS London voldoe?

Sinds 1 maart 2021 handhaaft Transport for London op de DVS-maatregelen. Transporteurs en chauffeurs die hun voertuigen vanaf dan nog niet hebben voorzien van een sterscore of de nodige veiligheidsaccessoires, krijgen met de volgende maatregelen te maken:

 • Geen toegang meer tot Groot_London
 • £550,- boete voor transportbedrijf
 • £130,- boete voor de chauffeur

Hoe kom ik aan een DVS-vergunning?

Aan de hand van een classificatie op basis van 1 tot 5 sterren wordt bepaald of en in hoeverre een truck in aanmerking komt voor een DVS-vergunning. Hoe meer direct zicht de chauffeur heeft op de omgeving, hoe hoger de sterscore.

Neem contact op met de fabrikant om erachter te komen welke score je voertuigen hebben. Als een truck een sterscore heeft die hoger is dan 0, dan kan je de DVS-vergunning bij Transport for London aanvragen en voldoe je aan DVS London.


Mijn vrachtwagen heeft een score van 0. Wat nu?

Als een chauffeur onvoldoende direct zicht op de omgeving heeft in zijn of haar truck, dan krijgt het voertuig geen sterscore. De truck komt dan ook niet in aanmerking voor een DVS-vergunning.

Om toch een vergunning te bemachtigen is het nodig dat voertuigen met 0 sterren voldoen aan de eisen van het ‘Safe System’. Hierdoor wordt de sterscore van de truck verhoogd en is het alsnog mogelijk om de vergunning aan te vragen.

De zeven eisen die het Safe System stelt zorgen ervoor dat chauffeurs indirect zicht op de omgeving hebben. Ook worden andere weggebruikers voor gewaarschuwd voor de gevaren van de dode hoek van het voertuig.


De eisen van het Safe System:
 • Een klasse V-spiegel aan de zijkant van het voertuig;
 • Een klasse VI-spiegel aan de voorzijde van het voertuig;
 • Beschermingsbalken aan de zijkanten van het voertuig, behalve waar dat onpraktisch of onmogelijk blijkt;
 • Waarschuwingsstickers en markeringen aan de buitenkant die kwetsbare weggebruikers wijzen op het gevaar rondom het voertuig;
 • Een sensorensysteem aan de zijkant van het voertuig dat de chauffeur waarschuwt voor de aanwezigheid van kwetsbare weggebruikers;
 • Hoorbare manoeuvreerwaarschuwing die kwetsbare weggebruikers waarschuwt zodra het voertuig afslaat;
 • Een volledig operationeel camerasysteem aan de zijkant van een voertuig.

Voldoe aan de eisen van het Safe System

Maak kennis met onze speciale DVS-kit

Vrijwel alle vrachtwagens beschikken al over de spiegels en beschermingsbalken die in eisen 1,2 en 3 van het Safe System worden benoemd.

Door vrachtwagens met onze DVS London-kit uit te rusten, voldoen ze ook aan alle overige eisen die in het Safe System gesteld worden.
De kit bestaat uit:

 1. SmartVue Doblicam (camera en detectie in één unit).
 2. Een alarm dat kwetsbare weggebruikers naast het voertuig waarschuwt bij afslaan.
 3. Een waarschuwingssticker die wijst op de gevaren van de dode hoek.

 

De onderdelen van de DVS-kit:

1. Smartvue: Camera en detectie in één

Twee eisen van het Safe System in één! SmartVue DobliCam is een camera met ingebouwde detectie-unit. De chauffeur heeft dus niet alleen zicht op de dode hoek, maar wordt ook nog eens gewaarschuwd voor de aanwezigheid van anderen. Dankzij SmartVue DobliCam voldoet een voertuig aan eisen 5 en 7 van het Safe System.

2. Alarm: Waarschuwing bij afslaan

Dit alarm geeft een waarschuwingssignaal zodra de richtingaanwijzer van een voertuig is ingeschakeld. Hierdoor weten fietsers, voetgangers en andere weggebruikers dat het voertuig gaat afslaan. Door op voldoende afstand achter het voertuig te blijven, worden ongelukken voorkomen. Met dit hulpmiddel voldoet een voertuig aan eis 6 van het Safe System van de DVS.

3. Sticker: Waarschuwingssticker

Door deze waarschuwingssticker achterop een voertuig te plaatsen, worden kwetsbare weggebruikers op het juiste moment geattendeerd op het gevaar van de dode hoek. Dit extra bewustzijn zorgt ervoor dat mensen voorzichtiger zijn in de buurt van grote voertuigen. Zo ontstaan er minder ongevallen. Met deze sticker voldoet een voertuig aan eis 4 van het Safe System van de DVS.


Tot wanneer is je vergunning geldig?

De geldigheidsduur van de DVS-vergunning is afhankelijk van de veiligheidsscore van je voertuig. Voor voertuigen met een score van 0 geldt de vergunning tot 2024. Vanaf dan zal er namelijk aanvullende regelgeving van kracht gaan. Wat de aanvullende regelgeving, Progressive Safe System geheten, precies gaat inhouden wordt in 2022 bekend.

Ook voertuigen met een veiligheidsscore van 1 of 2 krijgen een vergunning tot 2024. De verwachting is dat ook deze voertuigen vanaf dan aan de vereisten van het Progressive Safe System moeten voldoen.

Voor voertuigen met een score van 3 – 5 wordt de vergunning voor 10 jaar verleend.

 

Meer informatie

Ik heb interesse in een DVS-kit voor mijn voertuigen en wil graag in contact komen met de productspecialiste van Rietveld.

Contact