Vanaf 1 maart 2021 is in Groot-London de Direct Vision Standard (DVS) in werking getreden. Dit is een ‘veiligheidsvergunning’ waaraan alle zware voertuigen boven de 12 ton moeten voldoen. Indien een voertuig niet beschikt over deze vergunning, krijgt een chauffeur geen toegang tot de gehele agglomeratie London. Een goed zichtveld voor de chauffeur is de belangrijkste eis binnen de DVS.

Iedere dag bewegen grote voertuigen zoals trucks zich door de smalle straatjes van London. Dit leidt regelmatig tot ongevallen waarbij ook kwetsbare weggebruikers als fietsers betrokken zijn. Gemiddeld ligt het aantal ongevallen waarbij zowel vrachtwagens als fietsers betrokken zijn in London ruim twee keer zo hoog als in de rest van Groot-Brittannië.

Sterclassificatie

Daarom heeft het stadsbestuur zich tot doel gesteld dat er in 2041 geen verkeersdoden of ernstige ongevallen meer plaatsvinden. De Direct Vision Standard is één van de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat deze doelstelling gehaald wordt.

Aan de hand van een classificatie op basis van 1 tot 5 sterren wordt bepaald of en in hoeverre een voertuig aan de DVS voldoet. Om de veiligheidsvergunning aan te kunnen vragen is minimaal één ster nodig. De sterclassificatie wordt gegeven op basis van het directe zicht op de omgeving die de chauffeur heeft.

Een voertuig waarbij de chauffeur een groot deel van de omgeving kan overzien krijgt een hoge score. Voertuigen met beperkt zicht voor de chauffeur zijn niet meer toegestaan in Groot-London.

Aanvragen Direct Vision Standard vergunning

Het aanvragen van een vergunning voor de DVS gaat in een aantal stappen:

 

Stap 1: Heb ik een vergunning nodig?

Alleen voor zware voertuigen boven de 12 ton die in Groot-London rijden is het nodig om een DVS-vergunning aan te vragen.

 

Stap 2: Hoe bepaal ik mijn veiligheidsscore?

Neem contact op met de fabrikant om erachter te komen welke veiligheidsscore een voertuig krijgt. De fabrikant geeft het kenteken van het voertuig tegelijkertijd door aan Transport for London. Hierdoor is de veiligheidsscore bekend bij de autoriteiten en kan de aanvraagprocedure voor de DVS worden voortgezet.

Stap 3: vergunning aanvragen (bij veiligheidsscore 1 – 5)

Als het voertuig een veiligheidsscore heeft die hoger is dan 0, kan de vergunning worden aangevraagd bij Transport for London. Het enige dat voor de aanvraag nodig is, is het kentekennummer en de door de fabrikant verstrekte veiligheidsscore.

Wat als mijn score 0 is?

Voertuigen met een score van 0, beschikken volgens de richtlijn over onvoldoende direct zicht en komen dan ook niet in aanmerking voor een vergunning.

Om toch een vergunning te kunnen bemachtigen is het nodig om het voertuig uit te rusten met aanvullende veiligheidssystemen die het indirecte zicht verbeteren. Dit zogenaamde ‘Safe System’ verhoogt de sterscore van het voertuig, waardoor het mogelijk is om de vergunning alsnog aan te vragen.

Een voertuig moet aan de volgende Safe System-vereisten voldoen om een sterscore te ontvangen:

1. Een klasse V-spiegel aan de zijkant van het voertuig;
2. Een klasse VI-spiegel aan de voorzijde van het voertuig;
3. Beschermingsbalken aan de zijkanten van het voertuig, behalve waar dat onpraktisch of onmogelijk blijkt;
4. Waarschuwingsstickers en markeringen aan de buitenkant die kwetsbare weggebruikers wijzen op het gevaar rondom het voertuig;
5. Een sensorensysteem aan de zijkant van het voertuig dat de chauffeur waarschuwt voor de aanwezigheid van kwetsbare weggebruikers;
6. Hoorbare manoeuvreerwaarschuwing die kwetsbare weggebruikers waarschuwt zodra het voertuig afslaat;
7. Een volledig operationeel camerasysteem aan de zijkant van een voertuig.

Met onze speciale DVS-kit voldoen trucks aan alle eisen van het Safe System!
VERTEL ME MEER

Deze eisen gelden zowel voor voertuigen met het stuur links als voor voertuigen met het stuur rechts. De spiegels, camera’s en sensoren moeten zo worden gemonteerd dat ze rekening houden met de dode hoeken naast het voertuig.

Tot wanneer is de vergunning geldig?

De geldigheidsduur van de vergunning is afhankelijk van de veiligheidsscore van het voertuig.

Voor voertuigen met een score van 0 geldt de vergunning tot 2024. Vanaf dan zal er namelijk aanvullende regelgeving van kracht gaan. Wat de aanvullende regelgeving, Progressive Safe System geheten, precies gaat inhouden wordt in 2022 bekend.

Ook voertuigen met een veiligheidsscore van 1 of 2 krijgen een vergunning tot 2024. De verwachting is dat ook deze voertuigen vanaf dan aan de vereisten van het Progressive Safe System moeten voldoen.

Voor voertuigen met een score van 3 – 5 wordt de vergunning voor 10 jaar verleend.