Belangrijke informatie over EasyTacho

Wanneer u gebruik maakt van EasyTacho Remote Download, al dan niet in combinatie met de Remote Download Service van Rietveld Truck Rendement Service BV, willen wij u attenderen op het volgende:


Uitleesproces:

Het uitleesproces geschiedt automatisch. Het is hierbij te allen tijde uw verantwoordelijkheid erop toe te zien of het downloadproces succesvol is afgerond.

Rietveld Truck Rendement Service BV is niet aansprakelijk te stellen voor het eventueel ontbreken van de gegevens vanuit het massageheugen van uw digitale tachograaf en chauffeurspassen. EasyTacho beschikt over het tabblad voertuigen/chauffeurs, waarbij onder de functie statusoverzicht wordt weergegeven wat de status van het uitleesproces is. Mocht u constateren dat een uitleesproces gedurende een langere periode niet succesvol is afgerond, neem dan contact op met de helpdesk van Rietveld BV.


Bedrijfspas(sen):
Daar de geldigheid van uw bedrijfspas van tijdelijke aard is dient u erop toe te zien dat Rietveld Truck Rendement Service BV altijd beschikt over een geldige bedrijfspas ten behoeve van de Remote Download Service. Rietveld Truck Rendement Service BV bewaakt dit niet en is ook niet aansprakelijk te stellen indien de geldigheidstermijn van uw bedrijfspas(sen) is verlopen.